4. Ssaki medyczne

Ssaki medyczne, są urządzeniami przeznaczonymi do odsysania wydzielin i płynów u Pacjentów znajdujących się nie tylko na salach operacyjnych, ale również w prywatnych domach Pacjentów. System regulacji podciśnienia pozwala na optymalne dostosowanie wydajności odsysania. Odessane wydzieliny i płyny gromadzone są w pojemnikach o różnych rozmiarach. Ssaki medyczne wyposażone są w hydrofobowe filtry cząsteczek stałych, których zadaniem jest zabezpieczenie pompy próżniowej przed zanieczyszczeniem od strony pojemnika jak również przed oparami wydostającymi się z wylotu pompy. Specjalna konstrukcja silnika elektrycznego napędzającego pompę próżniową nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych. Ssak nie wymaga dodatkowej obsługi technicznej przed użytkowaniem, gdyż jest urządzeniem w pełni zamkniętym.